BESTUUR


LEDEN BEWONERSOVERLEG

Han Greefkes                                voorzitter,                           Mgr. A.F. Diepenstraat 33,          371244         

Trudy aan den Toorn-Steenhuis,   wijkcontacten,                    J.J. de Vlamstraat 3,                   372036


Martien Scheepers,                        lid,                                      Frater S. Romboutsstraat 27,     398909

Peter de Leeuw,                             adviseur                             Opbouwwerker Welzijn Best      770100

Arno Bijsterbosch                           adviseur                             wijkagent Politie                    0900-8844

De rechtspersoon is de Stichting Bewonersoverleg Hoge Akker, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De leden van het stichtingsbestuur zijn: Han Greefkes en Trudy aan den Toorn-Steenhuis. 

BEWONERS UIT DE HOGE AKKER ZORGEN SAMEN VOOR EEN OPTIMALE LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID