POLITIEZAKEN

Het Bewonersoverleg wordt ondersteund door de wijkagent van de politie.

De wijkagent voor de Hoge Akker is Arno Bijsterbosch. Arno is niet alleen wijkagent voor onze wijk maar voor meerdere Bestse wijken. Wij,als bestuur van het Bewonersoverleg hebben bij de politieleiding aangegeven dat Arno zoveel wijken te bedienen heeft, dat hij, naar onze mening, zijn taak niet naar behoren kan uitvoeren. Hij wordt bijgestaan door zijn collega's Willem Moonen en Roel Verhoeven.


Periodiek worden de misdaadcijfers voor onze wijk aangeleverd door de wijkagent.

Graag willen wij alle wijkbewoners attenderen alert te zijn op vernielingen, diefstal en andere zaken. Belangrijk is de politie hiervan op de hoogte te stellen. Dit kan met een telefoontje of internet. Afdoen met "de politie doet toch niets" is niet aan de orde, Het aantal gemelde incidenten bepaalt mede of de politie meer aandacht aan onze wijk geeft. Zij moeten prioriteiten stellen.

Politie bij spoed 112, doorgeven van meldingen 0900-8844

Doorgeven melding via internet: maak gebruik van deze link. Doorgeven melding

BEWONERS UIT DE HOGE AKKER ZORGEN SAMEN VOOR EEN OPTIMALE LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID