ACTUEEL

November 2019
De gemeente heeft toegezegd een zgn Smiley te plaatsen in de Speelheideweg, omdat hier nogal hard gereden wordt.

 Augustus 2021

De activiteiten zijn weer opgestart. Voor meer informatie, zie Activiteiten.


2020 - 2021
Wegens covid-19 zijn alle activiteiten stilgelegd totdat bijeenkomsten weer zijn toegestaan.

Voorjaar 2020
De gemeente heeft toegezegd om in het voorjaar van 2020 het plansoentje op de hoek van de Mgr.Zwijssenstraat en de J.J. de Vlamstraat opte knappen.
 

01 augustus 2017.
Jeu de boulesbaan weer in gebruik.
Na een oproep in de Nieuwsbrief hebben zich een aantal mensen aangemeld om te gaan boulen bij de volière. Afgesproken is dat er voortaan elke donderdagavond, vanaf 19.00 uur wordt gespeeld. 

18 december 2016.
De bewoners van de wijk Hoge Akker worden door de gemeente Best uitgenodigd om deel te nemen aan de Energiebattle.

15 november 2017.
Het Bewonersoverleg zou graag zien dat de jeu de boule baan bij de vogelkooi aan de P. van Hoekstraat weer gebruikt gaat worden, als het kan intensief.
Aanmelden voor deze activiteit kan bij Leo Valentijn, 397072 of via e-mail naar
secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com

31 oktober 2016.
In deze tijd hebben we het vallend blad. Op sommige plaatsen valt zoveel dat plaatsing van een bladkorf door de gemeente wenselijk zou zijn. De aanvraag om plaatsing van een bladkorf geschiedt door het Bewonersoverleg. Wilt u voor 2017 een bladkorf in uw directe omgeving omdat er veel overlast is van vallend blad, laat het dan tijdig, liefst nu rond deze tijd al, weten. Het Bewonersoverleg doet dan voor 2017 de aanvraag. Of deze dan geplaatst gaat worden wordt door de gemeente bepaald.
Als u deze
link aanklikt vindt u alle informatie hierover van de gemeente Best.

17 augustus 2016.
De procedure om te melden dat bijv. de straatverlichting defect is, of er losliggende stoeptegels zijn of er zwerfafval ligt is gewijzigd. Kijk hiervoor op INFO BEST.

26 juli 2016.
Bericht van de gemeente Best waaraan we graag willen voldoen:

Doe mee aan de actie: "pak de fiets".
Doe uw boodschappen op de fiets. Koopt u iets bij een deelnemende winkelier? Laat dan bij het afrekenen uw fietssleutel zien. U krijgt dan een actiesticker die u op deze spaarkaart plakt. Met zes stickers is de spaarkaart al vol. Lever uw volle spaarkaarten uiterlijk 5 november in bij één van de deelnemende winkeliers. U

maakt dan kans op een van de vele prijzen. De actieperiode loopt van 17 september tot en met 29 oktober 2016. De deelnemende winkeliers herkent u aan de raamposter.

28 maart 2016.
Op 24 maart 2016 is de “minibieb” geplaatst. Deze is geplaatst op het grasveldje aan de Mgr. Zwijsenstraat. Zie ook bij BUURTBUDGET.
Kijk ook op de facebookpagina:
 www.facebook.com/minibiebhogeakker


25 januari 2016.

Op 15 januari 2016 kwamen alle vrijwilligers van het Bewonersoverleg bij elkaar. De vrijwilligers zijn de gastvrouwen die bij toerbeurt de koffie en thee verzorgen en de spelletjes meespelen tijdens de ontmoetingsochtenden in de Brede School, de tuinlieden die samen met Trudy de moestuin verzorgen, de creatieve docente en de bestuursleden. Zij genoten van een heerlijke High Tea die door Trudy aan den Toorn en Petra Sytsma was verzorgd. Hieronder enkele foto's van deze bijenkomst.

  
2020

De gemeente Best heeft samen met het GOEB het initiatief genomen de BewonersOverleggen uit Best een officielere status te geven. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte.

BEWONERS UIT DE HOGE AKKER ZORGEN SAMEN VOOR EEN OPTIMALE LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID