WHATSAPP

WhatsApp buurtpreventiegroep Hoge Akker Deelnemers gezocht!

Buurtbewoners gebruiken steeds vaker een app op de telefoon om met elkaar te communiceren. Zo is er in onze wijk de buurtapp ‘NextDoor’ actief. Hiervoor download je de app op de telefoon via https://nextdoor.nl/ en registreer je je bij een wijk.

Om elkaar snel te attenderen op verdachte situaties in de buurt is er daarnaast ook een WhatsApp groep. Zo is iedereen in de buurt snel geïnformeerd dat er mogelijk iets gaande is en kunnen maatregelen genomen worden. Een inbreker houdt er niet van

dat buurtbewoners hun licht aan doen of uit het raam naar buiten kijken wanneer een verdachte situatie is gesignaleerd.

Over de WhatsApp buurtpreventiegroep

WhatsApp

NextDoor

Deelt alleen mobiele nummer met groep

Registratie nodig en delen gegevens met NextDoor en deelnemers

Alleen voor urgente berichten in de wijk Hoge Akker

Voor alle berichten die voor buurtgenoten

van belang zijn, maar zelfs tussen wijken.

Maximaal 256 leden

Onbeperkt aantal leden

WhatsApp App nodig op telefoon

NextDoor App nodig op telefoon

Meldingen via Whatsapp, niet via e-mail

Meldingen via NextdoorApp en e-mail

Geen discussie voeren over berichten

Er mag gediscussieerd worden over berichten

Urgente acties worden gedeeld met NextDoor

Urgente acties worden gedeeld via WhatsApp

De
groep bestaat maximaal uit 256 deelnemers, aangestuurd door een coördinator, voor Hoge Akker is dit Sjoerd de Vries.

WhatsApp is een inwonersinitiatief, de politie komt alleen direct in actie wanneer een melding via 112 wordt gedaan. De politie en

gemeente geven de volgende tips:

·    Gebruik de WhatsApp alleen bij verdachte situaties. Dat zijn situaties waarbij je een ‘redelijk’ vermoeden hebt dat

personen of situaties de veiligheid en leefbaarheid beïnvloeden en niet ‘normaal’ zijn in het alledaagse straatbeeld.

·    Wissel relevante informatie uit. Denk dan aan signalementen, voertuigen, uiterlijke kenmerken en de reden waarom

zaken verdacht op je overkomen.

·    Voordat je met 112 gaat bellen let je op het signalement van de dader(s) -ook kleine details zijn van belang-, eventuele

vervoermiddelen met kentekens, de locatie, het adres, eventuele zaken die men bij zich heeft, de reden waarom je belt (mogelijke inbraak, vernieling, verdacht ophouden etc.) en een mogelijke vluchtroute.

·     Laat met een WhatsApp-bericht in de groep ook aan elkaar weten dat 112 is gebeld. Dit voorkomt dat er een regen van

112 meldingen plaatsvindt.

Ervaringen uit andere dorpen leert dat er maar 1 à 2 keer per maand een bericht geplaatst wordt op de WhatsApp-groep. Dat is ook de kracht, als er dan iets geplaatst wordt, dan ben je ook meteen alert!

Voor minder urgente zaken, discussies, opvolging, verzoek om hulp of aanbieden van producten of diensten: gebruik de app NextDoor!

Meld je aan!

Ben je enthousiast geworden, woon of werk je in de Hoge Akker, ben je minimaal 16 jaar en wil je meedoen in de WhatsApp-groep, meld je dan aan bij Sjoerd de Vries via WhatsApp 06-11385990.

 Je mag je naam opgeven,  maar dat hoeft niet. Geef in een bericht wel aan dat het om de BuurtpreventieApp Hoge Akker  gaat! 

BEWONERS UIT DE HOGE AKKER ZORGEN SAMEN VOOR EEN OPTIMALE LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID