BEWONERSOVERLEG HOGE AKKER
GEMEENTE BEST
WELKOM
ACTUEEL
NIEUWSBRIEVEN
ACTIVITEITEN
BUURTBUDGET
INFO BEST
POLITIEZAKEN
WHATSAPP
BESTUUR
ARCHIEF
EXTERNE LINKS
BESTUUR
LEDEN BEWONERSOVERLEG

Han Greefkes                                voorzitter,                           Mgr. A.F. Diepenstraat 33,          371244         

Trudy aan den Toorn-Steenhuis,   wijkcontacten,                    J.J. de Vlamstraat 3,                   372036

Kees van den Wittenboer,              wijkcontacten,                   Mgr. Zwijsenstraat 86,                 373452

Martien Scheepers,                        lid,                                      Frater S. Romboutsstraat 27,     398909

Peter de Leeuw,                             adviseur                             Opbouwwerker Welzijn Best      770100

Arno Bijsterbosch                           adviseur                             wijkagent Politie                    0900-8844

De rechtspersoon is de Stichting Bewonersoverleg Hoge Akker, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De leden van het stichtingsbestuur zijn: Han Greefkes en Trudy aan den Toorn-Steenhuis. 
WELKOM
ACTUEEL
NIEUWSBRIEVEN
ACTIVITEITEN
BUURTBUDGET
INFO BEST
POLITIEZAKEN
WHATSAPP
BESTUUR
ARCHIEF
EXTERNE LINKS