BEWONERSOVERLEG HOGE AKKER
GEMEENTE BEST
WELKOM
ACTUEEL
NIEUWSBRIEVEN
ACTIVITEITEN
BUURTBUDGET
INFO BEST
POLITIEZAKEN
WHATSAPP
BESTUUR
ARCHIEF
EXTERNE LINKS
BUURTBUDGET
Info dd. 25 sept 2019:

We kregen bericht van de gemeente dat er voor de rest van dit jaar geen buurtbudget meer beschikbaar is. De totale bedrag van €40.000,00 is inmiddels besteed. 


Buurtbudget

Een fijne buurt: die maak je samen! Bewoners hebben vaak goede ideeën om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren. De gemeente daagt u uit die ideeën ook te realiseren. Ze geeft daarbij via het buurtbudget een financieel steuntje in de rug. Voor 2017 is de procedure voor het buurtbudget wederom gewijzigd ten opzichte van 2016. Het totale buurtbudget voor alle wijken is teruggebracht met € 10.000. In 2020 is daarvoor in totaal € 40.000,- beschikbaar. Vanaf 1 januari 2020 kunt u het buurtbudget voor uw wijk aanvragen. Daarna gaat het geld in één ‘pot’ voor alle wijken. 

Hoe de spelregels met betrekking tot het buurtbudget zijn vindt u in de Regeling Buurtbudget 2016. Als u hier op clickt vindt u deze regeling.

Aanvraagformulier

Indienen van de aanvraag doen initiatiefnemers in 2020 bij Welzijn Best-Oirschot. Het aanvraagformulier vindt u hier. Het formulier kunt u bij Bestwijzer af te geven.

Als u een aanvraag wilt doen, kunt het Bewonersoverleg Hoge Akker raadplegen. Het Bewonersoverleg kan u eventueel helpen bij uw aanvraag. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Enkele bewoners van de Hoge Akker kregen het idee onze wijk te verrijken met een minibieb. Hiervoor hebben zij, na goedkeuring van het Bewonersoverleg en de Gemeente Best, van het buurtbudget gebruik kunnen maken.

Het principe van een minibieb is 'Geef een boek, Neem een boek'.

In het kastje staan boeken die iedereen gratis mag lenen of omruilen tegen een ander boek uit je eigen boekenkast. Zo kunnen wij als buurtbewoners samen een plek creëren waar we van elkaars boeken genieten en wordt de inhoud van het kastje een afspiegeling van onze wijk. Het bankje naast de minibieb zal ons uitnodigen samen een praatje te maken over wat we gelezen hebben of nog graag willen lezen, of ons zomaar de gelegenheid geven op ons gemak wat te snuffelen in het kastje. De minibieb is intussen besteld en geleverd en als een en ander bedrijfsklaar is houden wij u op de hoogte van het verdere verloop. De minibieb en het bankje komen te staan aan de rand van het grasveld aan de Pastoor A. van Erpstraat. De beheerders zorgen voor een leuke beginvoorraad bij de start. U kunt intussen eens rondneuzen in uw boekenkast en om een indruk te krijgen van de minibieb kijk dan eens op de website van www.minibieb.nl en op www.facebook.com waarop de wederwaardigheden van onze minibieb te zijner tijd ook te vinden zullen zijn.

 Kijk ook op: www.facebook.com/minibiebhogeakker

Trudy aan den Toorn en Gerda van Nunen
________________________________________________________________________________

WELKOM
ACTUEEL
NIEUWSBRIEVEN
ACTIVITEITEN
BUURTBUDGET
INFO BEST
POLITIEZAKEN
WHATSAPP
BESTUUR
ARCHIEF
EXTERNE LINKS