BEWONERSOVERLEG HOGE AKKER
GEMEENTE BEST
WELKOM
ACTUEEL
NIEUWSBRIEVEN
ACTIVITEITEN
BUURTBUDGET
INFO BEST
POLITIEZAKEN
WHATSAPP
BESTUUR
ARCHIEF
EXTERNE LINKS
WELKOM


Voor het snelle communiceren met de buurtgenoten maakt het Bewonersoverleg gebruik van Nextdoor.Meldt u aan op de site van Nextdoor : 
htpps://hogeakker.nextdoor.nl

Welkom op de website van het Bewonersoverleg Hoge Akker.

De eerstvolgende vergadering van het Bewonersoverleg is op:

23 januari 2018 aanvang 20.00 uur

Als u deze vergadering wilt bezoeken om bijv. overleg te voeren of een melding te doen, kunt u gebruik maken van het inloopspreekuur van 20.00 tot 20.30 uur. 

 

De vergaderdatums voor het jaar 2018 zijn:
 
20 maart,
22 mei,
3 juli,
28 augustus,
23 oktober en
11 december.


_______________________________________________________________________________________________________________________________

Het Bewonersoverleg Hoge Akker in de gemeente Best heeft als doelstelling om samen met de bewoners, gemeente, politie en andere partners, de leefbaarheid en veiligheid in onze wijk zo optimaal mogelijk te maken.

Concreet spreken we dan over de volgende onderwerpen:

Opkomen voor bewoners van de wijk;

-  Bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid door het bespreken van knelpunten, wensen en suggesties en indien haalbaar, deze in gezamenlijkheid met instanties en/of organisaties verbeteren en/of realiseren;

-  Raadplegen van expertise van professionals om zelf kennis en kunde op te doen om bij het behartigen van buurtbelangen optimale resultaten te bereiken;

-  Via wijkrondgang samen met medewerkers van politie en gemeente de leefbaarheid en veiligheid nauwlettend in de gaten houden;

-  Uitbrengen van Nieuwsbrieven;

-  Het creëren en onderhouden van een eigen website, om de bewoners van de Hoge Akker goed te kunnen informeren over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk en hen te stimuleren hierin hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zo veel mogelijk te participeren;

-  Via e-mail de mening van wijkbewoners vragen om inzicht te krijgen in hun wensen en zienswijze;

-  Het door de werkgroep Ontmoeten verzorgen van allerlei activiteiten in en rondom de multifunctionele ruimte in de Brede School aan de Mgr. Zwijsenstraat, in samenwerking met de basisschool, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang;

-  Participatie in het GOEB. Afstemming met de overige BO-groepen in Best over wijkoverstijgende leefbaarheids- en veiligheidszaken, met als resultaat consensus over de aanpak;

Door deze website wil het Bestuur van dit Bewonersoverleg de inwoners van onze wijk en anderen informeren wat er in onze wijk speelt en op welke manieren getracht wordt om de doelstelling te bereiken.

Als u zelf ideeën hebt op dit gebied, aarzel dan niet en neem contact op met één van de leden van het Bewonersoverleg zodat wij samen met u uw idee mogelijk kunnen verwezenlijken. Of stuur een e-mail naar ons adres:
secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com .

WELKOM
ACTUEEL
NIEUWSBRIEVEN
ACTIVITEITEN
BUURTBUDGET
INFO BEST
POLITIEZAKEN
WHATSAPP
BESTUUR
ARCHIEF
EXTERNE LINKS